koru
kwalitatief onderzoek

Kwalitatief Onderzoek

Levert zorg, ondersteuning en dienstverlening een bijdrage aan een goed en inclusief leven voor mensen? Met kwalitatief onderzoek uitgevoerd met ervaringsdeskundigen helpen we organisaties om daar zicht op te krijgen.

Contact »

trainingen

Inclusieve Trainingen

Praktische, doelgerichte en op maat gemaakte trainingen en workshops. Over de visie op een inclusieve samenleving en hoe hieraan te werken. Zowel voor kleine als grote groepen, organisaties, initiatieven.

Contact »

luisteren

Grootschalig luisteren

Verzamelen en analyseren van ervaringsverhalen om te kunnen werken aan verbeteringen in beleid en praktijk We werken zowel online via vertelpunten als offline via ervaringstafels.

Contact »
Website »

onderwijs

Onderwijs

Werken aan een omslag in denken en doen binnen het onderwijs die diversiteit in de klas viert en inclusief onderwijs omarmt. Door middel van advies, coaching, onderzoek en trainingen.

Contact »

Inclusieve gemeenten

Inclusieve gemeenten

Een lokale inclusie agenda opstellen en uitvoeren. Samen met inwoners, scholen, bedrijven, clubs & verenigingen en maatschappelijke organisaties werken we aan een inclusieve samenleving.

Contact »
Website »

srv

Sociale Rolversterking (SRV)

Werken aan een rijk leven gebaseerd op gewaardeerde sociale rollen. Met SRV leren we je de goede dingen van het leven te ervaren, midden in het leven te staan en uitsluiting tegen te gaan.

Contact »
Website »

srv

Beleidsonderzoek

Met deskresearch en analyses gebaseerd op feiten en cijfers geven we inzicht in de effecten van beleid. Bijvoorbeeld over de participatie van mensen met een beperking binnen het onderwijs, werk, ondersteuning in de samenleving, financiën en inclusie.

Contact »
Website »

srv

Ervaringsdeskundigheid

Alleen samen met mensen om wie het gaat doe je de juiste dingen en doe je ze goed. We delen kennis over het betrekken, organiseren, coachen en doen groeien en bloeien van ervaringsdeskundigheid in projecten, trainingen en bij beleidsontwikkeling.

Contact »

Inclusieve gemeenten

Bijeenkomsten

We organiseren en begeleiden grote en kleine ontmoetingen, werkateliers en inspiratiedagen over de inclusieve samenleving. Natuurlijk op een inclusieve en toegankelijke manier.

Contact »

Het netwerk Perspectief bestaat uit negen inclusieve ondernemers die vanuit hun eigen bedrijf of als freelancer werken aan een inclusieve samenleving. Gericht op een goed en rijk leven voor mensen. Zij hebben allemaal verschillende expertise en zijn betrokken bij diverse domeinen, projecten en ontwikkelingen. Hieronder vindt u hun contactgegevens. Voor algemene informatie over het netwerk kunt u de individuele leden van het Netwerk Perspectief ook bellen.

Wil Molenaar, Wils-kracht, 06-11017327,
wilmol@xs4all.nl, LinkedInprofiel, Gouda
Philien Blok, PhilienBlok Advies 06-45480006,
pblok-advies@outlook.com, LinkedInprofiel, Zwolle
Astrid Greven, werken aan sociale inclusie, 06-45444391,
a.greven@ziggo.nl, LinkedInprofiel, Amersfoort
Jeroen Veltheer, Zylt, 06-21878297,
jeroen.veltheer@zylt.nlLinkedInprofiel, Donderen
Veroniek Janssens, training en coaching, 06-45258404,
veroniek.janssens@hotmail.com, Utrecht