logo perspectief

Toegankelijke omgeving

Waar Perspectief het accent legt op toegankelijkheid voor iedereen, is het Projectbureau Toegankelijkheid (PBT) actief op het gebied van het ITS symbool.


Toegankelijkheid van gemaakte voorzieningen (of wel: fysieke toegankelijkheid) is de eigenschap van buitenruimten, producten, gebouwen en woningen, die maakt dat mensen er kunnen doen wat ze volgens de bestemming moeten kunnen doen. Wanneer dit niet het geval is worden mensen beperkt in hun doen en laten. Het ITS (Internationaal Toegankelijkheidssymbool) wordt gebruikt om aan te geven dat een object bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is voor iedereen die het gebouw zelfstandig kan bereiken.
Toegankelijkheid is ook een economische waarde, een basiskwaliteit. Door gemaakte voorzieningen toegankelijk te maken kunnen er meer mensen gebruik van maken. In een samenleving waarin we ouder worden en actiever willen blijven speelt toegankelijkheid op steeds meer vlakken een rol.

Geïnteresseerd? Neem voor mee informatie contact op met Projectbureau Toegankelijkheid PBT.

 

> Home > Trainingen > Toegankelijkheid > Toegankelijke omgeving
HOME | CONTACT |