logo perspectief

De kern van ons onderzoek

"Alle mensen hebben tijdens het onderzoek de gelegenheid gehad om hun verhaal te doen. De vragen van het team hebben ons aan het denken gezet over de toekomst van de pleegkinderen. Door het onderzoek zijn we onszelf en anderen vragen gaan stellen die we nog niet eerder gesteld hadden. Omdat Perspectief onafhankelijk is, was het voor iedereen veilig om dilemma's bespreekbaar te maken." Jouktje, Gezinshuis Alles Kids.

Een onderzoek van Netwerk Perspectief wordt uitgevoerd door een team van drie of vier personen: iemand vanuit het gebruikersperspectief met een beperking, een familielid of vriend en een teamleider. Zij hebben bij Perspectief trainingen gevolgd om het onderzoek te doen en hebben zelf niets te maken met de organisatie waar zij het onderzoek uitvoeren.

Bij het uitvoeren van het onderzoek gaat Perspectief na of de ondersteuning aansluit op persoonlijke behoeften en wensen van mensen. Voor mensen met een beperking is het belangrijk dat de ondersteuning hen helpt om het leven te kunnen leiden dat ze willen. Dat staat centraal in de evaluaties van Perspectief.

We vragen ons bij ons onderzoek dan ook bijvoorbeeld af: 

  • Hoe geven dienstverlenende organisaties hieraan inhoud?
  • Wat doen zij aan het versterken van mensen en hun netwerk?
  • Kunnen mensen zich ontwikkelen in een zelfgekozen richting, met eigen voorkeuren en leefstijl?
  • Hoe kunnen mensen profiteren van alle rijkdom die de samenleving iedereen biedt?
  • Hoe worden zij hierin ondersteund?

 > lees verder

 

 


folder evaluaties
> Home > Evaluaties: De kern van evaluaties
HOME | CONTACT |