perspectiefnieuws
nieuwsbrief print nieuwsbrief word document nieuwsbrief

Jubileum

Per 4 april 2012 bestaat Perspectief alweer 12,5 jaar. Dat werd zaterdag 17 maart gevierd met alle mensen die met en voor ons werk(t)en.

12,5 jaar perspectief

Trainingen Social Role Valorization

In het najaar is Darcy Elks weer in Nederland om samen met haar collega Betsy Neuville een driedaagse introductiecursus op de theorie en praktijk rondom Social Role Valorization (SRV) te verzorgen. Intussen hebben al meer dan 150 mensen -waaronder mensen die ondersteund worden, families, professionals- in Nederland de cursus gevolgd. De cursus start bij voldoende deelname op maandagavond 1 oktober en loopt tot en met donderdagmiddag 4 oktober. Meer informatie vindt u in de folder.

Voor degenen die de SRV introductiecursus al gevolgd hebben of aantoonbare kennis hebben van de basis van SRV en die dit om willen zetten naar de praktijk binnen hun eigen organisatie, organiseren we bij voldoende deelname, op 26, 27 en 28 september de driedaagse Praktijkworkshop een inclusieve manier van leven. Lees meer in de folder.

Voor beide cursussen geldt een vroegboekkorting tot 14 mei 2012 van € 100,-. De praktijkworkshop rond een inclusieve manier van leven, heeft een maximum deelnemersaantal van 30 personen. Wij adviseren u snel te reageren. Interesse? Laat het weten via info@perspectief.org. Meer informatie bij Wil Molenaar.

Netwerkbijeenkomsten rondom Social Role Valorization

Op 19 januari 2012 vond de tweede netwerkbijeenkomst plaats in Nijmegen. Het was een heel levendige bijeenkomst die door 45 mensen werd bezocht. Het thema was ‘Net als mijn leeftijdsgenoten’ en dat bood veel aanknopingspunten voor gesprekken. Geïnspireerd en met nieuwe ideeën om direct mee aan de slag te gaan verlieten mensen het pand dat Pluryn ter beschikking had gesteld.

srv bijeenkomst Nijmegensrv bijeenkomst

Wilt u een ruimte en catering ter beschikking stellen dan verzorgen wij in overleg met u een derde bijeenkomst met een thema dat voortkomt uit de SRV theorie. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Wil Molenaar.

Project TOPSIDE

Perspectief doet mee aan het Europese Project TOPSIDE van Inclusion Europe. TOPSIDE staat voor Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe. Het doel van dit project is om een training te ontwikkelen waardoor mensen met verstandelijke beperkingen leren hoe ze als rolmodel andere mensen kunnen ondersteunen om meer in de maatschappij mee te doen. Bijvoorbeeld, iemand die de stap gezet heeft naar een eigen huis kan een ander ondersteunen om deze stap ook te maken. Meer informatie bij Juultje Holla.

Tony Booth

Zaterdag 3 maart 2012 organiseerde Perspectief een inhoudelijk gesprek met prof. Tony Booth, een belangrijke pleitbezorger voor inclusie en diversiteit en auteur van de Index voor Inclusie. De bijeenkomst was bestemd voor ouders, leerkrachten, docenten, schooldirecteuren, onderwijsbegeleiders, onderwijsvernieuwers en andere geïnteresseerden. Thema van dit gesprek was Hoe kunnen we inclusie op scholen verder brengen? Tony en een dertigtal aanwezigen hebben zich naar aanleiding van het verschijnen van een geheel herschreven en uitgebreide versie van de Index (nog niet in het Nederlands vertaald) gebogen over thema’s als: inclusieve waarden in de praktijk brengen, het waarderen van diversiteit en een onderwijscurriculum voor iedereen. Klik hier voor een impressie van de bijeenkomst.

Tony BoothIn gesprek met Tony Booth

Project Ouderen aan Zet

De bijeenkomst van 25 januari 2012 met oudere (toekomstige) zorgvragers heeft veel informatie opgeleverd voor het project Ouderen aan Zet. Op een informele manier werden de aanwezigen gevraagd verhalen te vertellen over kwaliteit van leven en zeggenschap zoals die in de praktijk ervaren worden. Deze verhalen worden ook gedeeld met de teams die binnenkort op evaluatie gaan. In samenwerking met onze projectpartner LOC is een folder gedrukt die meer informatie geeft over de evaluaties waarvan de eerste deze maand uitgevoerd gaan worden. Meer informatie bij Dianne den Ouden.

Ouderen aan zet

Bijeenkomst buitenlandse innovatieve projecten rond ouderen

Op maandag 23 april bezoeken Ronda Held en Joyleen Thomas Nederland. Perspectief en LOC hebben deze Australische vrouwen uitgenodigd om ons te inspireren met hun ervaringen en kennis met betrekking tot de ondersteuning aan ouderen. ’s Middags zullen zij in Utrecht (locatie wordt nog bekend gemaakt) van 13.00 tot 17.00 uur een sessie verzorgen over het ‘Better Practice Project’ en over ‘People at Centre Stage Project (PACS)’. Ben u geïnteresseerd om de bijeenkomst bij te wonen? Laat het dan alvast weten via info@perspectief.org.

Ervaringen met consultaties CCE

Perspectief doet op verzoek van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een onderzoek naar de ervaringen van mensen die een beroep hebben gedaan op de consultatie van het CCE. Dit onderzoek vindt plaats in drie sectoren: de gehandicaptenzorg, de verpleging en verzorgingssector en de psychiatrie. Bij het onderzoek worden cliënten, hun familie en de zorgorganisatie betrokken. Het eerste deel van het onderzoek is kwantitatief, in het tweede deel gaan we met een klein aantal mensen dieper in op de issues die naar boven komen. Het onderzoek heeft tot doel om voor het CCE na te gaan wat cliënten en zorgorganisaties vinden wat goed werkt en wat er verbeterd zou kunnen worden aan haar consultatietrajecten. Meer informatie bij Anna van der Zwan.

Activiteiten Consumer Quality Index (CQI)

Perspectief voert ook in 2012 interviews in het kader van de CQI uit bij mensen die ondersteuning ontvangen. Interviewers bezoeken ouderen, mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking en bijvoorbeeld ook dak- en thuislozen, om de verschillende vragenlijsten af te nemen. Doel is om zo de ervaringen van mensen met de ondersteuning die zij ontvangen in beeld te brengen en meetbaar te maken. Ze bezoeken daarbij ook een grote variatie aan organisaties: algemene, christelijke, antroposofische zorgaanbieders, grote en kleine organisaties, verdeeld over het hele land. Bij alle trajecten is het doel met behulp van de vragenlijsten mensen iets te laten vertellen over hun leven, vanuit hun ervaringen. Ge´nteresseerd om Perspectief je CQI interviews te laten uitvoeren: lees meer op de website.

Pilot Verdiepingsonderzoek naar resultaten
interne cliënttevredenheid

Afgelopen jaar hebben Perspectief en de JP van den Bentstichting samengewerkt in de pilot ´Verdiepingsonderzoek´ om te onderzoeken hoe een verdieping kan worden gegeven aan de resultaten van de interne cliënttevredenheidstoetsing. Er was behoefte aan een externe onafhankelijke blik, verdieping, vereenvoudiging én toetsingen meer te benutten voor verbeteringen op locatie- en clusterniveau. Bij de pilot zijn door Perspectief individuele en groepsgesprekken gevoerd rondom het thema ‘Wonen’. De meerwaarde van het verdiepingsonderzoek blijkt groot, omdat zij inzicht geeft in de uiteenlopende achtergrond van de waardering van cliënten en verwanten. Dit biedt handvatten en aanknopingspunten voor een vervolg- en/of verbetertraject. Afgesproken is dat in 2012 binnen alle clusters een verdiepingsonderzoek uitgevoerd zal worden. Gewone evaluaties blijven belangrijk en nodig omdat daarbij de vraagstelling open is, terwijl het verdiepingsonderzoek vooral informatie genereert over een bepaald thema. Meer informatie bij Trudy Leeuwendal.

INbeweging

Na de succesvolle eerste bijeenkomst van de INbeweging in Den Haag is de voorbereiding voor de tweede bijeenkomst in Middelburg op dinsdag 17 april 2012 in volle gang. In Middelburg komt Peter Lambreghts, vertellen over de internationale beweging voor onafhankelijk leven, over zijn verbazing over ingrijpende bezuinigingen op het Nederlandse PGB en zijn wens samen te werken met mensen uit de INbeweging in Nederland. Lambreghts werkt bij ENIL, European Network of Independent Living. Meer informatie www.inclusie.nl.

Beeldenstorm Inclusie

Veel mensen bij de INbeweging in Den Haag hadden goede wensen en ideeën over het maken van filmpjes of video’s over inclusie. Zij vinden dat we met beeld goed kunnen laten zien wat we bedoelen met inclusie. Met beeld kunnen we vooroordelen de kop indrukken. En met beeld kunnen we laten zien hoe inclusie wél kan.

Ben je creatief of ben je een echte regelaar? Stel dan vier uur van je tijd beschikbaar voor de Beeldenstorm! Van deelnemers wordt verwacht dat ze via internet/e-mail meedenken, hun kennis en kunde inzetten en eventueel anderen erbij willen betrekken die iets kunnen betekenen. Zo kunnen we samen Nederland bestormen met goede beelden over inclusie. Aanmelden gaat via info@inclusie.nl onder vermelding van: Ja, ik doe voor 4 uur mee met de beeldenstorm! Meer informatie: www.inclusie.nl.


U ontvangt dit PerspectiefNieuws omdat u hebt aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van Perspectief. Mocht u het PerspectiefNieuws niet meer willen ontvangen dan kunt u dat hier laten weten.